Deltagare Västsam psykiatri

Marie Eriksson, tf ordförande 
Primärvårdsområdeschef Centrum, Primärvården Göteborg
 

Arne Wiik, ordförande
Verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Centrum
 

Karin Filipsson, sekreterare  
Projektassistent GARP, SDF Centrum

Anna Ågren 
tf Verksamhetschef IFO/ Funktionshinder, SDF Centrum
(ersätter Arne Wiik under sjukskrivning)
 

Peter Svensson  
Planeringsledare, Hälso- sjukvårdskansliet
 

Birgitta Degerström
Verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Älvsborg
 

Birgitta Börjeson
Verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Linnéstaden
 

Eva Hellquist
Sektionschef Allmänpsykiatrin, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Eva Hermansson Jellbin
Primärvårdsområdeschef Väster, Primärvården Göteborg
 

Inger Thimell
Verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Majorna
 

Lars Olausson
Verksamhetschef IFO, SDf Tynnered
 

Lennart Lundin
Sektionschef Psykossektionen, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Ulla Tholander
Verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Högsbo
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBuizqm5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muizqm5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBizvm5%wqqsHkmv|z}u5ow|mjwzo5{mizvm5%wqqsHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wBivvi5iozmvHkm|z}u5ow|mjwzo5{mivvi5iozmvHkm|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wBxm|mz5z5[%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mxm|mz5z5[%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5lmomz{|zwuHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{mjqzoq||i5lmomz{|zwuHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{muiqt|wBjqzoq||i5jwzrm{wvHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{mjqzoq||i5jwzrm{wvHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBm%vi5pmtty}q{|H%vozmoqwv5{mm%vi5pmtty}q{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5pmzuiv{{wvgrmttjqvH%vozmoqwv5{mm%vi5pmzuiv{{wvgrmttjqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5|pqumttHuirwzvi5ow|mjwzo5{mqvomz5|pqumttHuirwzvi5ow|mjwzo5{muiqt|wBtiz{5wti}{{wvH|%yvvmzml5ow|mjwzo5{mtiz{5wti}{{wvH|%yvvmzml5ow|mjwzo5{muiqt|wBtmvviz|5t}vlqvH%vozmoqwv5{mtmvviz|5t}vlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5|pwtivlmzHpwo{jw5ow|mjwzo5{m}tti5|pwtivlmzHpwo{jw5ow|mjwzo5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m