Deltagare Västsam äldre

Ralf Persson, ordförande
Verksamhetschef Hemsjukvården Väster, SDF Högsbo
 

Anette Hansson
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Älvsborg
 

Elisabet Löfdahl
Verksamhetschef Hemsjukvården, Primärvårdsområde Centrum/Väster, Primärvården Göteborg
 

Eva Hermansson Jellbin
Primärvårdsområdeschef Väster, Primärvården Göteborg
 

Marie Eriksson
Primärvårdsområdeschef Centrum, Primärvården Göteborgs Stad
 

Eva Sixt
Verksamhetschef Geriatrik Område Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Eva Larsson
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Högsbo
 

Carina Helgesson-Björk
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Majorna
 

Lotta Norlander
Vårdenhetschef avd 52 Onkologi Område Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Nils-Gunnar Främberg
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Linnéstaden
 

Marita Wiklund
Utredningssekreterare Medicin Område Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Tommy Håkansson
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Centrum
 

Ingegerd Svensson
Planeringsledare, Hälso-och sjukvårdskansliet i Göteborgs Stad
 

Vakant
Verksamhetschef (sdf i väster)

Eva-Lena Pettersson, sekreterare
Medicinskt ansvarig för rehab i väster,SDF Älvsborg
 

Susanne Grönbeck (Adjungerad)
Projektledare Närsjukvården i väster
 

Lars Alfredsson (Adjungerad)
Processledare LGS
 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzitn5xmz{{wvHpwo{jw5ow|mjwzo5{mzitn5xmz{{wvHpwo{jw5ow|mjwzo5{muiqt|wBivm||m5piv{{wvHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{mivm||m5piv{{wvHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{muiqt|wBmtq{ijm|5u5twnliptH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|5u5twnliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5pmzuiv{{wvgrmttjqvH%vozmoqwv5{mm%vi5pmzuiv{{wvgrmttjqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muizqm5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5{q%x|H%vozmoqwv5{mm%vi5{q%x|H%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5tiz{{wvHpwo{jw5ow|mzjwzo5{mm%vi5tiz{{wvHpwo{jw5ow|mzjwzo5{muiqt|wBkizqvi5pmtom{{wv4jrwzsHuirwzvi5ow|mjwzo5{mkizqvi5pmtom{{wv4jrwzsHuirwzvi5ow|mjwzo5{muiqt|wBtw||i5vwztivlmzH%vozmoqwv5{mtw||i5vwztivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBvqt{4o}vviz5nziujmzoHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{mvqt{4o}vviz5nziujmzoHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizq|i5%wqst}vlH%vozmoqwv5{muizq|i5%wqst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wuu%y5pisiv{{wvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{m|wuu%y5pisiv{{wvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wBQvomomzl5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mqvomomzl5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vitmvi5xm||mz{{wvHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{mm%vitmvi5xm||mz{{wvHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{muiqt|wB[}{ivvm5ozwvjmksH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5ozwvjmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBTiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m