Samarbete i väst - för patientens bästa

Det övergripande målet för verksamheterna inom äldreomsorg, hemsjukvård och funktionshinder är att kommuninvånare ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt, trots behov av vård och omsorg. Det innebär bland annat att den enskilde ska kunna bo hemma så länge det går, och att det ska finnas andra boende- och vårdformer när detta inte längre fungerar.

För att man som enskild inte ska känna av organisatoriska gränser, finns en mer strukturerad samverkan för planering, genomförande och uppföljning av vård mellan olika vårdgivare i vårdkedjan. I de västra och centrala stadsdelarna heter denna samverkan i vårdkedjan - Västsam.

Västsam omfattar stadsdelsförvaltningarna Högsbo, Tynnered, Frölunda, Askim, Älvsborg, Styrsö, Linné, Majorna och Centrum. Vidare ingår Primärvården i Centrum-Väster och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Inom Västsam finns det en samverkansgrupp för vård och omsorg av äldre, Västsam-ä, och en för personer med psykisk ohälsa/funktionshinder, Västsam-p.

De båda grupperna sammanträder regelbundet. Vid behov träffas de båda grupperna tillsammans. I Västsam finns dessutom olika former av områdesoperativ samverkan.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m