Ledningsgrupp Centrum 
(rullande ordförandeskap)

Bo Drysén
Verksamhetschef förskola/skola, SDF Härlanda  
 

Bo-Staffan Josefson

Verksamhetschef förskola/skola, SDF Majorna
  

Bosse Zetterlund

Habiliteringschef Barn- och ungdomshabiliteringen Göteborg, Västra Götalandsregionen
  

Elinor Bylund
Verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Örgryte
 

Eva Thelin

Verksamhetschef Förskola/skola, SDF Centrum
 

Irene Åström

Enhetschef BUP Kungshöjd, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Kristina Arvidsson
Verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Härlanda
 

Margarethe Krabbe
Barn- och ungdomsläkare, Ungdomsmottagningen Centrum
 

Stig-Gunnar Olsson

Verksamhetschef Förskola/skola, SDF Linnéstaden
  

Annica Perlöv

verksamhetschef förskola/skola, SDF Örgryte
   


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBjw5lz%y{mvHpiztivli5ow|mjwzo5{mjw5lz%y{mvHpiztivli5ow|mjwzo5{muiqt|wBjw4{|inniv5rw{mn{{wvHuirwzvi5ow|mjwzo5{mjw4{|inniv5rw{mn{{wvHuirwzvi5ow|mjwzo5{muiqt|wBjw{{m5%zm||mzt}vlH%vozmoqwv5{mjw{{m5%zm||mzt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtqvwz5j%yt}vlHwzoz%y|m5ow|mjwzo5{mmtqvwz5j%yt}vlHwzoz%y|m5ow|mjwzo5{muiqt|wBm%vi5|pmtqvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{mm%vi5|pmtqvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wBqzmvm5i{|zwuH%vozmoqwv5{mqzmvm5i{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5iz%vql{{wvHpiztivli5ow|mjwzo5{mszq{|qvi5iz%vql{{wvHpiztivli5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizoizm|pm5szijjmHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muizoizm|pm5szijjmHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wB{|qoo}vviz5wt{{wvHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{m{|qoo}vviz5wt{{wvHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBivvqki5xmztw%vHwzoz%y|m5ow|mjwzo5{mivvqki5xmztw%vHwzoz%y|m5ow|mjwzo5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m