Avstämnings- och samverkansgrupp vid Göteborgs stadskansli

Bo Drysén - ordförande
 
representant ledningsgrupp Centrum
Verksamhetschef förskola/skola, SDF Härlanda

Charlotte Stigh-Brusin - sekreterare
 
Planeringsledare stadskansliet i Göteborg

Birgitta Degerström
 
ordförande ledningsgrupp Väster
Verksamhetschef IFO, SDF Älvsborg

Birgitta Nyzell
 
Planeringsledare stadskansliet Göteborg

Elisabeth Söderberg
 
ordförande ledningsgrupp Nordost
Verksamhetschef IFO, SDF Bergsjön

Göran Ohlsson
 
Utvecklingschef Utbildningsförvaltningen Göteborg

Jörgen Bergman
 
ordförande ledningsgrupp Hisingen
Enhetschef BUP Hisingen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Paul Uvebrant
 
Verksamhetschef BUP, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBjw5lz%y{mvHpiztivli5ow|mjwzo5{mjw5lz%y{mvHpiztivli5ow|mjwzo5{muiqt|wBkpiztw||m5{|qopH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{mkpiztw||m5{|qop4jz}{qvH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBjqzoq||i5lmomz{|zwuHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{mjqzoq||i5lmomz{|zwuHit%v{jwzo5ow|mjwzo5{muiqt|wBjqzoq||i5v%y%zmttH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{mjqzoq||i5v%y%zmttH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBmtq{ijm|p5{wlmzjmzoHjmzo{rwv5ow|mjwzo5{mmtq{ijm|p5{wlmzjmzoHjmzo{rwv5ow|mjwzo5{muiqt|wBowziv5wpt{{wvHml}k5ow|mjwzo5{mowziv5wpt{{wvHml}k5ow|mjwzo5{muiqt|wBrwzomv5jmzouivH%vozmoqwv5{mrwzomv5jmzouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBxi}t5}%vmjziv|H%vozmoqwv5{mxi}t5}%vmjziv|H%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m