Västbus

Västra Götalandsregionen och regionens 49 kommuner har under 2005 i sina respektive organisationer antagit gemensamma riktlinjer för barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik.

Läs mer om dessa riktlinjer på Västbus webbplats.

I syfte att stödja arbetet kring genomförandet av Västbus riktlinjer i Göteborgs Stad har en avstämnings- och samverkansgrupp bildats på Stadskansliet i Göteborg.

I avstämningsgruppen sitter respektive ordförande från de fyra regionala ledningsgrupperna (Hisingen, Centrum, Nordost och Väster), verksamhetschefen från barn- och ungdomspsykiatrin i Göteborg och Södra Bohuslän, utvecklingschefen från Utbildningsförvaltningen i Göteborg samt planeringsledare från Stadskansliet i Göteborg.

Här på Samverkanstorget kommer du att kunna följa utvecklingen av Västbus arbete i Göteborg. 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m