Senaste nytt - arkiv

2007


Ny områdesindelning på SU

Läs om den nya orgnisationen här
(2007-12-18)

Nytt protokoll från Västsam-äldre
Läs mer om utvecklingen i västra Göteborg.
(2007-12-12)

Västsam-psykiatri diskuterar uppbyggnad av gemensam SLÖP-verksamhet
Mer om detta i Västsams senaste protokoll.
(2007-12-12)

Samordnad vårdplanering och avvikelsehantering i fokus 2008

Läs mer i LGS senaste protokoll
(2007-12-06)

Nytt protokoll från Hisam-psykiatri

Läs mer om psykiatriutvecklingen på Hisingen.
(2007-12-06)

Samverkansgruppen för missbruks- och beroendefrågor
Läs mer om det senaste tillskottet på webbplatsen.
(2007-11-27)

 

LGS söker processledare

Se annonsen här.
(2007-11-21)

Hisingen utvecklar rutinerna avseende inskrivningsklar patient

Läs mer i det senaste protokollet från Hisam-Ä.
(2007-11-21)

Nytt protokoll från Västsam-psykiatri

Läs Västsam-psyks protokoll här.
(2007-11-15)

LGS Samverkansråd inbjudes för dialog  

Läs mer i LGS senaste protokoll.
(2007-11-14)

Ny representant i Ledningsgruppen för samverkan

Hans Holmberg, Område Östra/SU.
(2007-11-14)

Bred samverkan kring Hisingens lokala psykiatriplan

Läs mer om detta i det senaste protokollet från Hisam-P.
(2007-11-08)

Nordost satsar på Case management 

Läs mer i Östsams senaste protokoll.
(2007-10-31)

Västsam-psyk diskuterar samverkan kring SLÖP

Nytt protokoll från Västsam-psyk..
(2007-10-31)

Kön till äldreboende i Göteborgs stad visar en växande tendens 

Läs senaste uppdatering.
(2007-10-23)

Uppdaterade nyckeltal SU (2007-10-23)
September siffror presenteras här.

Västsam-äldre ser behov av ökad kunskap om Hälso- och sjukvårdsavtalet (2007-10-15)
Läs mer i Västsams skrivelse till LGS.

Nytt protokoll Västsam-äldre (2007-10-15)
Läs mer här.

Nytt protokoll Hisam-psykiatri (2007-10-12)
Läs mer här.

LGS avbryter psykiatriuppdrag till samverkansgrupperna (2007-10-05)
Läs mer i LGS senaste protokoll.

Central avvikelsehanteringsgrupp bildas (2007-10-05)
Läs mer i LGS senaste protokoll.

Nya representanter i Ledningsgruppen för samverkan (2007-10-03)
Roberth Leth, Område Sahlgrenska/SU och Ralph Harlid, Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg. Läs mer här.

Ny representant från stadsdelarna i västra Göteborg (2007-09-26)
Ann-Christine Alkner-Dahl, SDF Styrsö, ny i Ledningsgruppen för samverkan

Inför LGS sammanträde (2007-09-24)
Se dagordningen här (utan bilagor).

Hemsjukvården i Göteborg under omorganisation (2007-09-24)
Läs lägesrapporten här.

Augusti-siffror (2007-09-20)
Följsam utveckling vad gäller utskrivningsklara patienter från SU.

Strukturerad samverkan enligt Hisam-Ä (2007-09-20)
Nytt Hisam-Ä protokoll

Nytt Östsam protokoll (2007-09-19)
Läs mer här

Så här ser framtidens sjukvård i hemmet ut (2007-09-12)
Läs här hur sjukvård i hemmet kan komma att se ut i västra Göteborg fr o m januari 2008.

Minskat antal utskrivningsklara patienter (2007-09-07)
Läs mer i LGS senaste protokoll

Samverkansarbete kräver tydlighet (2007-09-07)
Läs mer i LGS senaste protokoll

Närsjukvård i samverkan på Hisingen (2007-09-06)
Inbjudan till inspirationskonferens riktad till medarbetare på Hisingen.

Uppdaterade nyckeltal (2007-08-27)
Så här blev juni-juli avseende utskrivningsklara
patienter från SU.

Inför LGS sammanträde (2007-08-21)
Se dagordningen här (utan bilagor).

Ny representant i Ledningsgruppen för samverkan (2007-08-15)
Ing-Marie Bergbrant ny kvalitetsdirektör på SU och ny i LGS.

Mölndals samverkan - Mösam - senaste tillskottet på webbplatsen (2007-08-13)
Läs om Mösams arbete.

Nytt Hisam psykiatriprotokoll (2007-08-07)
Läs protokollet 

Nytt Östsam protokoll (2007-06-27)
Läs här

Nya representanter i Ledningsgruppen för samverkan (2007-06-20)
Gunilla Gustafsson och Inger Sahlin nya i LGS.

Patientflödesprocessen (2007-06-14)
Jan Eriksson, Sahlgrenska Universitetssjukhusets direktör, vädjar till berörda kommuner.
Läs mer i LGS senaste protokoll.

Maj-siffror (2007-06-14)
God utveckling men fortfarande många utskrivningsklara patienter från SU med betalningsansvar.
Läs mer på SUs nyckeltal.

Mösam (2007-06-14)
Fullt deltagande i alla LGS arbetsgrupper.
Läs mer i LGS senaste protokoll.

Nytt uppdrag (2007-06-14)
Samverkansgrupperna får nytt uppdrag i arbetet att utveckla den samverkande psykiatrin.
Läs mer i LGS senaste protokoll.

Rättspsykiatriska vårdkedjan
publicerar kontaktlista för vårdgrannar

Det senaste om Västsams arbete
Västsam äldres senaste protokoll

Ny rapport
Läs om hur samverkan kan ske mellan olika myndigheter

April siffror - fortsatt högt antal utskrivningsklara göteborgare med betalningsansvar. Följ utvecklingen här. 

Psykiatriutvecklingen - inne i ny fas.
Läs mer om detta arbete.  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m