Kontakt för vårdgrannar

Öppenvård                           Telefon              Telefax

Polikliniken                        343 79 21         55 16 34

Rättspsykiatrisk öppenvård  373 73 20         55 16 34


Slutenvård
                           

Avd 921                           343 79 14

Avd 922                           343 73 24        55 60 23

Avd 923                           343 73 02        55 23 35

Avd 924                           343 73 04        343 73 32

Avd 925                           343 77 35        343 74 09

Avd 926                           343 74 45        55 61 08


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m