Samverkanspartner till Beroendekliniken

Missbrukssektionen Missbruk/psykiatri

Slutenvården
Avdelning 242 och 83
I huvuddelen av patientärenden sker samverkan mellan sjukvård och socialtjänst i form av vårdplaneringsmöten.

Avdelning 364
Vårdplaneringsmöten med socialtjänsten för flertalet av patienter.
Avdelningen deltar i Lokala samverkansgruppen NO, LRV-samsynsgruppen, LRV-samråd och BAPPs samverkansteam 5.

Öppenvården

Kvinnomottagningen Östra

Direkt samverkan kring den enskilde patienten genom:

 • Socialtjänsten bl.a. Älvan och Semillan
 • Kriminalvården/frivården
 • Arbetsförmedling/AF rehab
 • Försäkringskassan
 • Altbo och andra boenden
 • Verksamheter som erbjuder sysselsättning

Organisatorisk samverkan genom:

 • Kvinnonätet
 • Regiongrupp Söder
 • Samverkansgrupp Nordost (SDF Kortedala, Bergsjön, Lärjedalen, Gunnared).
 • Samverkansprojektet "misshandlade kvinnor".
 • BAPPS - samverkansprojekt mellan SDF Bergsjön, Kortedala, Gunnared, Lärjedalen, Primärvården, psykiatri Östra, Sociala resursnämnden samt Beroendekliniken. 

Kvibergmottagningen:

Direkt samverkan, ej i formaliserad form, kring den enskilde patienten med:

 • Socialtjänst, Kriminalvård, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
  Arbetsträningsverksamheter t.ex. Ergon, Lyftet
  Altbo och andra boenden samt verksamheter som erbjuder sysselsättning.

Organisatorisk samverkan med:

 • Samverkansgrupp Nordost och BAPPS som är ett samverkansprojekt mellan SDF Bergsjön, Kortedala, Gunnared, Lärjedalen, Primärvården, psykiatri Östra, Sociala resursnämnden samt Beroendekliniken. 

Hisingsmottagningen:

Direkt samverkan, ej i formaliserad form, kring den enskilde patienten med:

 • Socialtjänsten på Hisingen, Kriminalvården/frivården 
  Altbo och andra boenden.

Organisatorisk samverkan kring den enskilde patienten genom:

Missbruksgruppen 
Månatliga möten med SDF Biskopsgården.

Locusteamet 
Projekt med målsättning att finna nya arbetssätt för gruppen missbrukare med samtidig psykisk sjukdom. 
Samverkan med Delta, SDF Lundby, Kriminalvården/frivården.

Konsultteamet 
Konsultationsteam i komplicerade individärenden, där insatser krävs från flera vårdgivare. Bemannas av Beroendekliniken (läkare, sjuksköterska), Psykiatri Östra (psykolog), RPV (sjuksköterska), frivården, socialtjänsten (missbrukshandläggare samt representant från funktionshinder).

Centrummottagningen

Direkt samverkan, ej formaliserad form, kring enskild patient med:

 • Socialtjänsten, Kriminalvården/frivården, Försäkringskassan, Arbetsfrömedlingen/AF rehab, annan sjukvård; psykiatri såväl som somatik, Primärvård MVC/BVC, Altbo eller andra boenden,
  frivilligorganisationer. Ofta nätverksträffar med patient och socialtjänst.

Organisatorisk samverkan genom:

 • Samverkan kring kompetensutveckling med SDF Majorna, SDF Linnéstaden – SIM- verksamhet, gemensamma heldagar med föreläsningar utifrån gemensamma frågeställningar.

Kvinnoenheten Centrum

Direkt samverkan, ej i formaliserad form kring enskild patient med:

 • Socialtjänst, Primärvård f.a. MVC/BVC, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen/AF rehab, olika arbetsgivare,
  annan sjukvård psykiatri/somatik, Altbo eller andra boenden samt frivilligorganisationer.

Öppenvårdsmottagning Mölndal

 • Samverkansprojekt sammansatt av personal från avd 242 och socialtjänst. Startar 070401. Sjuksköterska från Beroendekliniken placerad ½ dag/vecka på psykiatrisk mottagning med konsultation gentemot psykiatri och socialtjänst.

 

Narkomanvårdssektionen

Narkotikapolikliniken

Direkt samverkan, ej formaliserad form, kring enskild patient med:

 • Socialtjänsten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen/AF rehab, Försäkringskassan, MVC/BVC, annan sjukvård psykiatri/somatik
  Altbo eller andra boenden, frivilligorganisationer.

Organisatorisk samverkan kring enskild patient:

 • Bassjuksköterskor på socialtjänstens narkomanvårdsgrupper, Hisingen Norr samt Väster.

Mini-Maria 
Öppenvårdsmottagning för unga missbrukare i samverkan med Göteborgs stad.

Mödra-barnhälsovårdsteamet i Haga
Team för gravida missbrukare – Primärvården huvudman med medverkan/konsultation från psykiatrisjuksköterska och läkare från Beroendekliniken.

Järntorgsmottagningen
Öppenvårdsmottagning sammansatt av personal från Narkotikapolikliniken, socialtjänst, Kriminalvården/frivården.

Organisatorisk samverkan

Enhetschefsmöten 
Narkomanvårdssektionen och socialtjänstens narkomanvårdsgrupper

Mobprojektet 
Arbetsgrupp för målgruppen etablerade missbrukare med frivården och socialtjänstens narkomanvård.

Rug-gruppen 
Samverkansgrupp med infektionskliniken.

Drogförebyggarna 
Samverkan med socialtjänst, tull, polis samt frivilliga organisationer.

 

Nordhemskliniken

Direkt samverkan, ej formaliserad form, kring den enskilde patienten med:

 • Socialtjänsten, Tillnyktringsenheten, Försäkringskassan, Kriminalvården/frivården, frivilligorganisationer såsom  Räddningsmissionen och Stadsmissionen

Organisatorisk samverkan:

Respons alkoholrådgivning 
Öppenvårdsmottagning tillsammans med socialtjänsten

Friskvården med Sanna-projektet
Primärvård, psykiatri och socialtjänst på Hisingen

Skelleftemodellen
Deltagande i projekt med socialtjänst, polis utifrån tidigt erbjudande om intervention vid rattfylleri.


Övergripande samverkan Göteborg/Mölndal

Samverkan i missbruksfrågor
Med Stadskansliet i Göteborg, Sociala resursnämnden i Göteborg samt Kriminalvården

Ungdomsvård i samverkan 
Med BUP, SiS, Gryning Vård AB samt olika kommunrepresentanter

Styrgrupp gravida missbrukande kvinnor 
Med Primärvården

Kosam
Kommun och sjukvård i samverkan inom Mölndals upptagningsområde – socialtjänst Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö, Primärvården, psykiatri Mölndal, Beroendekliniken

Undergrupp till Östsam 
Med stadsdelarna i Nordost, psykiatri Östra samt sociala resurs nämnden 

Projekt Röda tråden
Genom samverkan öka effekten av och kvaliteten på de insatser som socialtjänsten och psykiatrin ger till målgruppen utifrån målgruppen psykiska funktionshinder i kombination med missbruksproblematik och/eller är dömda till rättspsykiatrisk vård

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m