Deltagare i Samverkansgruppen för missbruks- och beroendefrågor

Kristina Jung, ordförande
Planeringsledare, Stadskansliet Göteborgs stad
 

Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef Arbets- och familjestödsförvaltningen, Mölndals Stad
 

Annika Larsson
Enhetschef Stöd till vuxna med missbruksproblem, Härryda kommun
 

Ann-Gerd Melin
Verksamhetschef Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Birgitta Börjesson
Verksamhetschef Funktionshinder, SDF Linnéstaden
 

Britt Berggren
Verksamhetschef IFO, Öckerö kommun
 

Elisabeth Söderberg
Verksamhetschef IFO, SDF Bergsjön
 

Lars Lundell
Sektionschef Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Lena Mårtensson
Verksamhetschef för boende, Social resursförvaltning, Göteborgs stad
 

Malin Östling
Kriminalvårdschef, Frivården Göteborg, Kriminalvården
 

Marco Fredin
Planeringsledare, stadskansliet, Göteborgs stad
  

Matts Karlgren
Avdelningschef Vuxen och missbruk, Partille kommun
 

Michael Ivarson
Verksamhetschef för stöd till familjer och individer, Social resursförvaltning,
Göteborgs stad
 

Sven-Eric Alborn
Biträdande verksamhetschef Beroendekliniken, Område Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Britt-Marie pettersson
Verksamhetschef IFO, SDF Lundby
  

Ulla Tholander
Verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Högsbo
 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBszq{|qvi5r}voH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{mszq{|qvi5r}voH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBivvi4tmvi5{mttmzozmvHuwtvlit5{mivvi4tmvi5{mttmzozmvHuwtvlit5{muiqt|wBivvqsi5tiz{{wvHpizz%yli5{mivvqsi5tiz{{wvHpizz%yli5{muiqt|wBivv4omzl5umtqvH%vozmoqwv5{mivv4omzl5umtqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5jwzrm{{wvHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{mjqzoq||i5jwzrm{{wvHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBjzq||5jmzoozmvHwksmzw5{mjzq||5jmzoozmvHwksmzw5{muiqt|wBmtq{ijm|p5{wlmzjmzoHjmzo{rwv5ow|mjwzo5{mmtq{ijm|p5{wlmzjmzoHjmzo{rwv5ow|mjwzo5{muiqt|wBtiz{5t}vlmttH%vozmoqwv5{mtiz{5t}vlmttH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5uiz|mv{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtmvi5uiz|mv{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wBuitqv5w{|tqvoHszquqvit%vizlmv5{muitqv5w{|tqvoHszquqvit%vizlmv5{muiqt|wBuizkw5nzmlqvH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muizkw5nzmlqvH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBui||{5siztozmvHxiz|qttm5{mui||{5siztozmvHxiz|qttm5{muiqt|wBuqkpimt5q%viz{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muqkpimt5q%viz{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB{%vmv4mzqk5itjwzvH%vozmoqwv5{m{%vmv4mzqk5itjwzvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|inniv5{kpw||Ht}vlj%y5ow|mjwzo5{mjzq||4uizqm5xm||mz{{wvHt}vlj%y5ow|mjwzo5{muiqt|wB}tti5|pwtivlmzHpwo{jw5ow|mjwzo5{m}tti5|pwtivlmzHpwo{jw5ow|mjwzo5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m