Deltagare Östsam äldre

Åsa Lind, ordförande
Primärvårdsområdeschef Nordost, Primärvården Göteborg
  

Christina Malmer, sekreterare
Primärvårdsområdeschef Östra, Primärvården Göteborg
 

Annelie Snis
Verksamhetschef Äldre och Funktionshinder, SDF Bergsjön
 

Birgith Mattsson
Verksamhetsutvecklare Område Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Under tillsättning
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Gunnared
 

Jörgen Samuelsson
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Örgryte 
j 

Under tillsättning
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Kortedala 
 

Majvor Martinsson
Verksamhetschef Geriatrik, Område Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 

Rolf Bergman
Verksamhetschef Äldre och Funktionshinder, SDF Lärjedalen
 

Sten-Åke Siwertz
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Härlanda 
 

 

 Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBi{i5u5tqvlH%vozmoqwv5{mi{i5u5tqvlH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5uitumzH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5uitumzH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvmtqm5{vq{Hjmzo{rwv5ow|mjwzo5{mivvmtqm5{vq{Hjmzo{rwv5ow|mjwzo5{muiqt|wBjqzoq|p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq|p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpisiv5rwpiv{{wvHo}vvizml5ow|mjwzo5{mpisiv5rwpiv{{wvHo}vvizml5ow|mjwzo5{muiqt|wBRwzomv5[iu}mt{{wvHwzoz%y|m5ow|mjwzo5{mwzomv5{iu}mt{{wvHwzoz%y|m5ow|mjwzo5{muiqt|wBsizqv5wt{{wvHswz|mliti5ow|mjwzo5{msizqv5wt{{wvHswz|mliti5ow|mjwzo5{muiqt|wBuir%vwz5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{muir%vwz5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzwtn5jmzouivHtizrmlitmv5ow|mjwzo5{mzwtn5jmzouivHtizrmlitmv5ow|mjwzo5{muiqt|wB{|mv4ism5{qm%wmz|%zHpiztivli5ow|mjwzo5{m{|mv4ism5{qm%wmz|%zHpiztivli5ow|mjwzo5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m