Samarbete i öster - för patientens bästa

Det övergripande målet för vård och omsorg av äldre och om personer med psykisk ohälsa/funktionshinder är att de ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Det innebär bland annat att de ska kunna bo hemma så länge det går och att det ska finnas andra boende- och vårdformer när detta inte längre fungerar.

I det arbetet ingår flera olika vårdgivare. Men för att de berörda inte ska känna av organisatoriska gränser finns en mer strukturerad samverkan för planering, genomförande och uppföljning av vård. I östra Göteborg heter denna samverkan i vårdkedjan - Östsam.

Östsam omfattar stadsdelsförvaltningarna Gunnared, Lärjedalen, Kortedala, Bergsjön, Härlanda och Örgryte samt Primärvården i östra Göteborg och Område Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Östsam sammanträder en gång per månad. Mötet är uppdelat i äldrefrågor och psykiatrifrågor samt har en gemensam del. Ordförande- och sekreterarskapet växlar mellan organisationerna varje årsskifte. 

På uppdrag av Östsam arbetar en grupp med att samordna vårdkedjor. I denna arbetsgrupp ingår representanter från berörda samverkanspartners.

Honnörsorden för Östsams arbete är tillgänglighet, tillit, gott bemötande och kvalitet.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m