Mösam

I slutet av 90-talet startade ett samverkansarbete inom hälso- och sjukvård mellan Partille, Härryda, Mölndal och Öckerö kommun samt Västra Götalandsregionen.   

Syftet var och är att utifrån ett patient/vårdtagarfokus underlätta vårdkedjearbetet och öka förståelsen mellan berörda kommuner och sjukvården.

Mölndals samverkan, kallad Mösam, är i nivå jämbördig med LGS och består av förvaltningschefer från Mölndal, Partille, Öckerö samt Härryda kommun. Förvaltningscheferna från Härryda och Mölndal kommun ingår också i LGS.

I Mösam ingår hälso- och sjukvårdskansliet och representeras av nämndsamordnaren för Hälso- och sjukvårdsnämnd 7. Primärvården Södra Bohuslän representeras av förvaltningschefen och Område Mölndal på Sahlgrenska Universitetssjukhuset representeras av dess områdeschef. De två sistnämnda cheferna sitter också med i LGS.

I Mösam ingår även en sekreterare, som har i uppdrag att initiera och följa upp gruppens beslut. 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m