Stödfunktioner till LGS

Projektledare

Goran Delic
 
Mobil: 0736-601574


Projektledningsgrupp

Britt Brickzén
 
programchef för planering och utveckling,
Vård- och Omsorgsförvaltningen Mölndals stad

Ulla Carlshamre
 
planeringsledare, Stadskansliet Göteborgs Stad

Ing-Marie Bergbrant
kvalitetsdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Karin Rignér
 
chefläkare, Primärvården i Göteborg


Utvärdering

Marianne Leffler
 
forskare, Kommunforskning i Västsverige

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBowziv5lmtqkH%vozmoqwv5{mowziv5lmtqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||5jzqks%zmvHuwtvlit5{mjzq||5jzqks%zmvHuwtvlit5{muiqt|wB}tti5kizt{piuzmH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{m}tti5kizt{piuzmH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBqvo4uizqm5jmzojziv|H%vozmoqwv5{mqvo4uizqm5jmzojziv|H%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5zqovmzH%vozmoqwv5{msizqv5zqovmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5tmnntmzHsnq5{muizqivvm5tmnntmzHsnq5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m