Ledningsgruppen för samverkan - LGS

Under 2006 startade ett samverkansarbete inom hälso- och sjukvård mellan Partille, Öckerö, Mölndal, Härryda och Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen.

Bakgrunden är ett behov av att se hälso- och sjukvården som en helhet i frågor som rör bemötande, trygghet och kontinuitet i vårdkedjan. Detta kräver att aktörerna arbetar målinriktat, tvärorganisatoriskt och långsiktigt.

Cheferna från ovan nämnda organisationer har bildat Ledningsgruppen för samverkan, LGS.

I LGS finns företrädare för Göteborgs Stad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg. Primärvården i Göteborg, Primärvården Södra Bohuslän och kommunerna Härryda och Mölndal som också representerar Partille och Öckerö, finns också med.

Till LGS finns en processledare knuten, som har i uppdrag att initiera och följa upp LGS beslut. Processledarens uppdrag är att utveckla samverkan inom hälso- och sjukvården, vilket innebär utveckling av metod, organisation, arbetssätt och IT-teknik.

Hela samverkansarbetet utvärderas av en forskare från Kommunforskning i Västsverige (KFI).

      


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m