Deltagare KOSAM

Beatrice Toll, ordförande
Sektionschef, Programområde Funktionshinder, Mölndals Stad
 

 

Ingegerd Winqvist, sekreterare
Processledare i Kosam
 

 

Sven-Eric Alborn
Biträdande verksamhetschef SU/Psykiatri Beroendekliniken
 

 

Goran Delic
Verksamhetschef SU/Psykiatri Mölndal
 

 

Barbro Rohdin
Verksamhetschef, Individ- och familjeomsorg, Härryda kommun
 

 

Elisabeth Sjöberg
Verksamhetschef, Handikappomsorg, Härryda kommun
 

 

Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef, Arbets- och familjestödsförvaltningen, Mölndals stad
 

 

Birgitta Sävinger
Avdelningschef, Avdelning Funktionshinder, Partille kommun
 

 

Anders Einarsson
Förvaltningschef, Social- och arbetsförvaltningen, Partille kommun
 

 

Britt Berggren
Verksamhetschef, Individ- och familjeomsorg, Öckerö kommun
 

 

Christine Edqvist
Primärvårdsläkare, Lindome VC
 
 

 

  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBjmi|zqkm5|wttHuwtvlit5{mjmi|zqkm5|wttHuwtvlit5{muiqt|wBqvomomzl5%wqvy%vq{|Huwtvlit5{mqvomomzl5%wqvy%vq{|Huwtvlit5{muiqt|wB{%vmv4mzqk5itjwzvH%vozmoqwv5{m{%vmv4mzqk5itjwzvH%vozmoqwv5{muiqt|wBowziv5lmtqkH%vozmoqwv5{mowziv5lmtqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBjizjzw5zwplqvHpizz%yli5{mjizjzw5zwplqvHpizz%yli5{muiqt|wBmtq{ijm|p5{rwjmzoHpizz%yli5{mmtq{ijm|p5{rwjmzoHpizz%yli5{muiqt|wBivvi4tmvi5{mttmzozmvHuwtvlit5{mivvi4tmvi5{mttmzozmvHuwtvlit5{muiqt|wBjqzoq||i5{i%vqvomzHxiz|qttm5{mjqzoq||i5{i%vqvomzHxiz|qttm5{muiqt|wBivlmz{5mqviz{{wvHxiz|qttm5{mivlmz{5mqviz{{wvHxiz|qttm5{muiqt|wBjzq||5jmzoozmvHwksmzw5{mjzq||5jmzoozmvHwksmzw5{muiqt|wBkpzq{|qvm5mly%vq{|H%vozmoqwv5{mkpzq{|qvm5mly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m