Deltagare Hisam psykiatri

Eva Osvald Gustafsson, ordförande
verksamhetschef Psykiatri, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Annika Lundin, sekreterare
verksamhetschef Kärra Vårdcentral, Primärvårdsområde Hisingen,
Primärvården Göteborg
 

Anita Forsberg Heitsch
verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Torslanda
 

Ann-Christine Baar
primärvårdsområdeschef Hisingen, Primärvården Göteborg
 

Eva Jerrewing
verksamhetschef Funktionshinder, SDF Backa
 

Ingela Heimann
verksamhetschef Psykiatri, Kungälvs sjukhus
 

Karin Reinhardt
verksamhetschef IFO, SDF Tuve-Säve
 

Lena Säljö
verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Biskopsgården
 

Irene Göransson
verksamhetschef Funktionshinder, SDF Lundby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBm%vi5w{%vitl4o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi5w{%vitl4o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5t}vlqvH%vozmoqwv5{mivvqsi5t}vlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivq|i5nwz{jmzo5pmq|{kpH|wz{tivli5ow|mjwzo5{mivq|i5nwz{jmzo5pmq|{kpH|wz{tivli5ow|mjwzo5{muiqt|wBivv4kpzq{|qvm5jiizH%vozmoqwv5{mivv4kpzq{|qvm5jiizH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5rmzzm%wqvoHjiksi5ow|mjwzo5{mm%vi5rmzzm%wqvoHjiksi5ow|mjwzo5{muiqt|wBqvomti5pmquivvH%vozmoqwv5{mqvomti5pmquivvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5zmqvpizl|H|}%vm4{i%vm5ow|mjwzo5{msizqv5zmqvpizl|H|}%vm4{i%vm5ow|mjwzo5{muiqt|wBtmvi5{itrwHjq{swx{oizlmv5ow|mjwzo5{mtmvi5{itrwHjq{swx{oizlmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBQzmvm5Owziv{{wvHt}vlj%y5ow|mjwzo5{mqzmvm5owziv{{wvHt}vlj%y5ow|mjwzo5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m