Deltagare Hisam äldre

Ann-Christine Baar, ordförande
Primärvårdsområdeschef Primärvårdsområde Hisingen, Primärvården Göteborg
 

Margareta Johansson, sekreterare
SDF Backa
 

Anita Wenblad
Verksamhetschef Vård och Omsorg, SDF Lundby
 

Anna-Lena Håkansson
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Torslanda
 

Birgith Mattsson
Verksamhetsutvecklare Område 2,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Björn Hamborg
Chefsläkare Kungälvs sjukhus
 

Britta Schröder
Verksamhetschef Äldreomsorg och hemsjukvård,
SDF Tuve Säve
 

Christer Persson
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Kärra
 

Karl-Axel Eriksson
Läkare Vårdcentralen Backa, Primärvårdsområde Hisingen, Primärvården Göteborg
karl-axel@ 

Lena Hultgren
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Backa
 

Marja Högberg
Verksamhetschef Äldreomsorg, SDF Biskopsgården
 

Sonja Klingén
Verksamhetschef Neuropsykiatri, Område 2,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Vivian Ogeman 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), SDF Biskopsgården
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivv4kpzq{|qvm5jiizH%vozmoqwv5{mivv4kpzq{|qvm5jiizH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5rwpiv{{wvHjiksi5ow|mjwzo5{muizoizm|i5rwpiv{{wvHjiksi5ow|mjwzo5{muiqt|wBivq|i5%wmvjtilHt}vlj%y5ow|mjwzo5{mivq|i5%wmvjtilHt}vlj%y5ow|mjwzo5{muiqt|wBivvi4tmvi5pisiv{{wvH|wz{tivli5ow|mjwzo5{mivvi4tmvi5pisiv{{wvH|wz{tivli5ow|mjwzo5{muiqt|wBjqzoq|p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq|p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5piujwzoH%vozmoqwv5{mjrwzv5piujwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||i5{kpzwlmzH|}%vm4{i%vm5ow|mjwzo5{mjzq||i5{kpzwlmzH|}%vm4{i%vm5ow|mjwzo5{muiqt|wBkpzq{|mz5xmz{{wvHsizzi5ow|mjwzo5{mkpzq{|mz5xmz{{wvHsizzi5ow|mjwzo5{muiqt|wBsizt4i%xmtHmzqs{{wvH%vozmoqwv5{mmzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5p}t|ozmvHjiksi5ow|mjwzo5{mtmvi5p}t|ozmvHjiksi5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizri5pwojmzoHjq{swx{oizlmv5ow|mjwzo5{muizri5pwojmzoHjq{swx{oizlmv5ow|mjwzo5{muiqt|wB{wvri5stqvomvH%vozmoqwv5{m{wvri5stqvomvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vq%vqivvm5womuivHjq{swx{oizlmv5ow|mjwzo5{m%vq%vqivvm5womuivHjq{swx{oizlmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m