Samarbete på Hisingen - för patientens bästa

Det övergripande målet för vård och omsorg av äldre och om personer med psykisk ohälsa/funktionshinder är att de ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Det innebär bland annat att de ska kunna bo hemma så länge det går och att det ska finnas andra boende- och vårdformer när detta inte längre fungerar.

I det arbetet ingår flera olika vårdgivare. Men för att de berörda inte ska känna av organisatoriska gränser finns en mer strukturerad samverkan för planering, genomförande och uppföljning av vård. På Hisingen heter denna samverkan i vårdkedjan - Hisam.

Hisam omfattar stadsdelsförvaltningarna Backa, Biskopsgården, Kärra, Lundby, Torslanda och Tuve-Säve, primärvården samt Kungälvs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område Östra.

Inom Hisam finns det en samverkansgrupp för vård och omsorg av äldre, Hisam-Ä, samt en för personer med psykisk ohälsa/funktionshinder, Hisam-P.

De båda grupperna sammanträder var fjärde vecka var för sig. Vid behov träffas de båda grupperna tillsammans. Ordförande och sekreterarskapet växlar mellan organisationerna och byts vid varje årsskifte. Till Hisam-ä finns dessutom en områdesoperativ samverkan per stadsdel, Osam. Ett samarbete sker även på handläggarnivå, Isam.

På uppdrag av Hisam arbetar en grupp med att samordna vårdkedjor. I denna ingår representanter från berörda samverkanspartners.

Under 2007 har ett nytt arbetssätt börjat införas med arbetsnamnet Inskrivningsklar patient. Syftet är att patienter ska vårdas på rätt nivå, med lämplig insats och vid adekvat tidpunkt. Målet är att ingen ska behöva hamna på akutintagen i onödan.

Honnörsorden för Hisams arbete är tillgänglighet, tillit, gott bemötande och kvalitet.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m