Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
i Göteborgs stad

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har inom kommunen ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att patienter får en säker och ändamålsenlig rehabilitering.

Detta sker genom:

  • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen (1985:562)
  • att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när patientens tillstånd fordrar det
  • att kvalitetssystem för avvikelsehantering finns
  • att anmälan görs till den nämnd som leder hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård och behandling drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom
  • att det finns rutiner som beskriver en säker hantering och användning av medicitekniska produkter
  • att delegerade arbetsuppgifter inom rehabilitering är förenliga med säkerheten för patienterna
  • att det finns rutiner för informationsöverföring och samordnad vårdplanering avseende rehabilitering, såväl mellan interna som externa aktörer

MAR använder sig av, utöver ovan nämnda lagar, följande styrdokument:

MAR Göteborg - kontaktlista   

Maria Stridh - SDF Centrum
 
Prinsgatan 12, 413 05 Göteborg 
Telefon 031-365 76 11
Mobil 073-665 76 11
Fax 031-13 54 04


Petra Nydahl - SDF Lundby
 
Hälso- och sjukvårdsenheten
Bror Nilssons gata 5, 417 55 Göteborg  
Telefon 031-366 76 89
Mobil 073-666 76 89
Fax 031-22 51 98

Anette Alfredsson - SDF Kortedala, Lärjedalen, Bergsjön och Gunnared 
 
Box 47107, 402 58 Göteborg
Telefon 031-365 37 12
Mobil 070-780 07 61
Fax 031-365 37 01

Eva-Lena Pettersson - SDF Högsbo
 
Box 16, 421 41 Västra Frölunda 
Telefon 031-366 00 19
Mobil 070-785 40 24
Fax 031-366 00 05

Ingrid Öberg - SDF Härlanda och Örgryte
 
Box 17094, 402 61 Göteborg 
Telefon 031-365 55 70
Mobil 070-649 48 11
Fax 031-365 55 69

Eva Silow - SDF Linnestaden
 
Prinsgatan 12, 5 tr
413 05 Göteborg
Telefon 031-365 85 20
Mobil 0706-60 96 23
Fax 031-365 88 24


 

Tillbaka till Utskrivningsklara patienter SU


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBUizqi5[|zqlpHkmv|z}u5ow|mjwzo5{mUizqi5[|zqlpHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wBxm|zi5v%yliptHt}vlj%y5ow|mjwzo5{mxm|zi5v%yliptHt}vlj%y5ow|mjwzo5{muiqt|wBivm||m5itnzml{{wvHswz|mliti5ow|mjwzo5{mivm||m5itnzml{{wvHswz|mliti5ow|mjwzo5{muiqt|wBm%vitmvi5xm||mz{{wvHpwo{jw5ow|mjwzo5{mm%vitmvi5xm||mz{{wvHpwo{jw5ow|mjwzo5{muiqt|wBqvozql5wjmzoHpiztivli5ow|mjwzo5{mqvozql5wjmzoHpiztivli5ow|mjwzo5{muiqt|wBm%vi5{qtw%wHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{mm%vi5{qtw%wHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m