Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
i Göteborgs stad

I varje kommun skall det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har det övergripande medicinska ansvaret.

MAS är en lagstadgad befattning där de grundläggande bestämmelserna finns reglerade i 24 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 6 § förordningen om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården (1994:1290), åliggandeförordningen och i Socialstyrelsens författningssamling om medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård (SOSFS 1997:10).

MAS utövar sitt ansvar genom att: 

  • planera
  • styra
  • kontrollera
  • dokumentera
  • redovisa verksamhetens kvalitet och säkerhet avseende hälso- och sjukvårdsfrågor

Detta sker bland annat genom att utarbeta rutiner, göra rutinerna väl kända, följa upp samt regelbundet avlägga uppföljningrapport till ansvarig nämnd (vårdgivare).

Ansvaret att rapportera händelser till Socialstyrelsen enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28) åvilar ansvarig nämnd men är i de flesta fall delegerat till kommunens MAS. För att kunna ta det ansvaret krävs att MAS utarbetar ett internt avvikelsesystem som garanterar kännedom om alla icke förväntade händelser som sker inom hälso- och sjukvårdsarbetet.

Några exempel på områden som MAS skriver rutiner för är delegering, läkemedelshantering, dokumentation, kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal och medicintekniska produkter.

 

MAS Göteborg - kontaktlista

Doris Söderman - SDF Gunnared
 
Box 34, 424 21 Angered
Telefon 031-365 13 90
Mobil 0702-28 09 38

Inger Ehrensvärd - SDF Lärjedalen 
 
Box 2017, 424 02 Angered  
Telefon 031-365 23 56
Mobil 070-725 85 79
Fax 031-365 26 67

Pia Andréasson - SDF Kortedala
 
Box 47107, 402 58 Göteborg  
Telefon 031-365 35 77
Mobil 070-780 63 13
Fax 031-365 35 71

Eva Dornerus - SDF Bergsjön
 
Box 55026, 400 53 Göteborg 
Telefon 031-365 41 48
Mobil 070-322 12 96
Fax 031-365 41 47

Carin Selerud - SDF Örgryte och Härlanda 
 
Box 6244, 400 60 Göteborg
Telefon 031-365 63 28
Mobil 073-665 64 46
Fax 031-365 63 44

Kajsa Marklund - SDF Centrum
   
Box 5293, 402 25 Göteborg 
Telefon 031-365 70 19
Fax 031-365 70 21

Glenn Liljedahl - SDF Linnéstaden
 
Box 7184, 402 34 Göteborg 
Telefon 031-365 85 04
Mobil 070-598 26 57

Eva-Maria Rabe - SDF Majorna 
 
Box 12013, 402 41 Göteborg,
Telefon 031-365 92 21
Mobil 070-299 61 15
Fax 031-365 96 51

Anna-Karin Dahl – SDF Södra Skärgården
 
(vik t.o.m. januari 2009)
Svante Orells väg 14, 430 84 Styrsö,
Telefon 031-366 56 00
Fax 031-366 56 13

Ralf Persson - SDF Älvsborg och Högsbo
 
(vik t.o.m. januari 2009)
Box 16, 421 21 Högsbo,
Telefon 031-366 05 10
Fax 031-366 00 05

Christina Sundesten – SDF Högsbo/Hemsjukvården i väster
 
(vik t.o.m. januari 2009)
Box 16, 421 21 Högsbo,
Telefon 031-366 00 00
Fax 031-366 00 05

Eva Pilkrog-Johansson - SDF Frölunda
 
(vik t.o.m. januari 2009)
Box 123, 421 22 V Frölunda
Telefon 031-366 20 00
Fax 031-366 20 02

David Lidin - SDF Askim
 
(vik t.o.m. januari 2009)
Askims Torg 5, 436 82 Askim
Telefon 031-366 30 00
Fax 031-366 30 03

Maria Arrhenius - SDF Tynnered
 
Göteborgs Stad Tynnered
421 08 Västra Frölunda 
Telefon 031-366 40 02
Mobil 073-666 40 02
Fax 031-366 40 06

Vivi-Anne Ogeman - SDF Torslanda
 
Box 226, 423 22 Torslanda 
Telefon 031-366 63 17
Mobil 0707-85 66 50
Fax 031-366 49 00

Vivi-Anne Ogeman - SDF Biskopsgården
 
Box 48063, 418 22 Göteborg 
Telefon 031-366 63 17
Mobil 070-785 66 50

Ingemo Grönberg - SDF Lundby
 
Box 22006, 400 72 Göteborg 

Elisabeth Axelsson - SDF Tuve-Säve
 
Box 21062, 418 46 Göteborg 
Telefon 031-366 82 01
Mobil 0730-66 70 48

Annika Lindgren - SDF Backa
 
Box 4053, 422 04 Hisings Backa
Telefon 031-366 89 99
Mobil 070-764 18 74
Fax 031-366 89 03

Ann-Mari Hedbom - SDF Kärra-Rödbo
 
Box 124, 425 02 Hisings Kärra
Telefon 031-366 94 07
Mobil 073-666 94 07
Fax 031-366 94 30

Maria Engman - Tre stiftelser
 
Mobil 0733-82 05 13

 

Tillbaka till Utskrivningsklara patienter SU


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBlwzq{5{wlmzuivHo}vvizml5ow|mjwzo5{mlwzq{5{wlmzuivHo}vvizml5ow|mjwzo5{muiqt|wBqvomz5mpzmv{%vizlHtizrmlitmv5ow|mjwzo5{mqvomz5mpzmv{%vizlHtizrmlitmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBxqi5ivlzmi{{wvHswz|mliti5ow|mjwzo5{mxqi5ivlzmi{{wvHswz|mliti5ow|mjwzo5{muiqt|wBM%vi5lwzvmz}{Hjmzo{rwv5ow|mjwzo5{mM%vi5lwzvmz}{Hjmzo{rwv5ow|mjwzo5{muiqt|wBkizqv5{mtmz}lHwzoz%y|m5ow|mjwzo5{mkizqv5{mtmz}lHwzoz%y|m5ow|mjwzo5{muiqt|wBsir{i5uizst}vlHkmv|z}u5ow|mjwzo5{msir{i5uizst}vlHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wBotmvv5tqtrmliptHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{motmvv5tqtrmliptHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBm%vi4uizqi5zijmHuirwzvi5ow|mjwzo5{mm%vi4uizqi5zijmHuirwzvi5ow|mjwzo5{muiqt|wBivvi4sizqv5liptH{wlzi{sizoizlmv5ow|mjwzo5{mivvi4sizqv5liptH{wlzi{sizoizlmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBzitn5xmz{{wvHpwo{jw5ow|mjwzo5{mzitn5xmz{{wvHpwo{jw5ow|mjwzo5{muiqt|wBKpzq{|qvi5{}vlm{|mvHpwo{jw5ow|mjwzo5{mKpzq{|qvi5{}vlm{|mvHpwo{jw5ow|mjwzo5{muiqt|wBm%vi4xqtszwo4rwpiv{{wvHnzwt}vli5ow|mjwzo5{mm%vi4xqtszwo4rwpiv{{wvHnzwt}vli5ow|mjwzo5{muiqt|wBli%vql5tqlqvHi{squ5ow|mjwzo5{mli%vql5tqlqvHi{squ5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizqi5izzpmvq}{H|%yvvmzml5ow|mjwzo5{muizqi5izzpmvq}{H|%yvvmzml5ow|mjwzo5{muiqt|wB^q%vqivvm5WomuivH|wz{tivli5ow|mjwzo5{m^q%vqivvm5WomuivH|wz{tivli5ow|mjwzo5{muiqt|wB^q%vqivvm5WomuivHjq{swx{oizlmv5ow|mjwzo5{m^q%vqivvm5WomuivHjq{swx{oizlmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBqvomuw5ozwvjmzoHt}vlj%y5ow|mjwzo5{mqvomuw5ozwvjmzoHt}vlj%y5ow|mjwzo5{muiqt|wBMtq{ijm|p5i%xmt{{wvH|}%vm5ow|mjwzo5{mMtq{ijm|p5i%xmt{{wvH|}%vm5ow|mjwzo5{muiqt|wBIvvqsi5tqvlozmvHjiksi5ow|mjwzo5{mIvvqsi5tqvlozmvHjiksi5ow|mjwzo5{muiqt|wBivv4uizq5pmljwuHsizzi5ow|mjwzo5{mivv4uizq5pmljwuHsizzi5ow|mjwzo5{muiqt|wBUizqi5mvouivHi%vw5v}Uizqi5mvouivHi%vw5v}uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m