Avvikelserapport avseende vårdkedjan/lokala överenskommelsen 

Du som arbetar utanför primärvården och skriver avvikelserapport skicka till primärvårdansvarig i respektive samverkansområde Hisam, Östsam eller Västsam, se nedan. Har du frågor är du också välkommen att kontakta chefsläkaren. 

 

Karin Rignér
 
chefläkare, Primärvårdskansliet
Primärvården i Göteborg

Ing-Marie Glimdén, Östsam
 
verksamhetschef Vårdcentral Björkekärr 
Primärvården Göteborg

Inger Apelskog Hülphers, Östsam
 
verksamhetschef Vårdcentral Lärjedalen,
Primärvården Göteborg

Helén Aulin-Ivdal, Västsam
 
verksamhetsutvecklare, Primärvårdskansliet
Primärvården Göteborg

Marie Steffenburg-Wennberg, Hisam
 
sjuksköterska, Vårdcentral Backa
Primärvården Göteborg 

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBsizqv5zqovmzH%vozmoqwv5{msizqv5zqovmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvo4uizqm5otqulmvH%vozmoqwv5{mqvo4uizqm5otqulmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5p}txpmz{H%vozmoqwv5{mqvomz5p}txpmz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvm5i}tqvgq%vlitH%vozmoqwv5{mpmtmvm5i}tqvgq%vlitH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mnnmvj}zog%wmvvjmzo5uizqmH%vozmoqwv5{muizqm5{|mnnmvj}zog%wmvvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tmvi5u5uituH%vozmoqwv5{mtmvi5u5uituH%vozmoqwv5{m