Avvikelserapport avseende vårdkedjan/lokala överenskommelsen skickas till följande personer inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Eva Regnell - Område Mölndal
 
utvecklingssekreterare, Hus T, plan 9, SU/Mölndal
tel. 031-343 09 85

Sören Johansson - Område Sahlgrenska
 
kvalitetskoordinator, Röda Stråket 8, SU/Sahlgrenska
tel. 031-342 25 56

Birgith Mattsson - Område Östra
 
planeringssekreterare, Smörslottsgatan 1, SU/Östra
tel. 031-343 80 17

Gun-Lis Olofsson - Område Särskilda Specialiteter
 
kvalitetschef, Röda Stråket 16, SU/Sahlgrenska
tel. 031-342 66 67

Eva Brändström - Område Hjärta-Kärl
 
kvalitetschef, Guldhedsgatan 19, SU/Sahlgrenska
tel. 031-342 11 47

Patrik Alexandersson - Område Sinnesorganen
 
kvalitetssamordnare, Röda Stråket 16, SU/Sahlgrenska
tel. 031-342 64 94

Charlotte Götestam - Område Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus 
 
vårdkedjekoordinator, Drottning Silvias BUS, plan 4, IKÖ,
SU/Östra
tel. 031-343 40 29


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBm%vi5zmovmttH%vozmoqwv5{mm%vi5zmovmttH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wzmv5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m{wzmv5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq|p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq|p5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}v4tq{5wtwn{{wvH%vozmoqwv5{mo}v4tq{5wtwn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5jzivl{|zwuH%vozmoqwv5{mm%vi5jzivl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBxi|zqs5itm%xivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mxi|zqs5itm%xivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5ow|m{|iuH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5ow|m{|iuH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m