Utskrivningsklara patienter
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Lokal överenskommelse utskrivningsklara patienter
Lokal överenskommelse avseende rutiner vid informationsöverföring och samordnad vårdplanering för utskrivningsklara patienter mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän, Göteborgs kommun samt kommunerna Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö.

Förtydligande av rutinerna ovan och blanketter 
Rutinerna för PAX-länken är under omarbetning och finns ej med under detta avsnitt.

Riktlinjer mellan Rättspsykiatriska Vårdkedjan vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs stad
Riktlinjerna gäller utskrivningsklara patienter dömda till rättspsykiatrisk vård. Rutinerna gäller för samordnad vårdplanering för de patienter som har, och/eller efter vårdtillfället bedöms behöva insatser från hemtjänst/socialtjänst/öppenvården.

Riktlinjer för förskrivning av dosexpedition
Riktlinjerna vänder sig till förskrivare i Västra Götalandsregionen samt kommunal hälso- och sjukvårdspersonal.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Göteborgs kommun.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 
Göteborgs kommun


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m