Lagar och förordningar

Lag

Smittskyddslag (2004:168)

Förvaltningslag (1986:223)

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialförsäkringslag (1999:799)

Patientjournallag (1985:562)

Patientskadelag (1996:799)

Tandvårdslag (1985:125)

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Läkemedelslag (1992:859)

Sekretesslag (1980:100)

Kommunallag (1991:900)


Förordning

Läkemedelsförordning (1992:1752)

Sekretessförordning (1980:657)

Tandvårdsförordning (1998:1338)


Tillbaka till Råd och tips


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m