Pågående samverkansprojekt i Göteborg och kranskommuner

"KOSAM - Kommun och sjukvård i samverkan" är ett projekt som har i syfte att utveckla metoder för direkt samarbete runt personer med psykiska funktionshinder i kombination med låg psykosocial funktionsnivå och omfattande behov av stöd och omvårdnad från kommun och region. Läs mer om detta på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Område Mölndals webbplats.


Stadsdelarna Centrum, Linnéstaden och Majorna har tillsammans med SU/Område Sahlgrenska tagit fram ett lokalt avtal som reglerar samverkan på basnivå kring den enskilde patienten/brukaren. Enligt detta avtal arbetar psykossektionen inom Psykiatri Sahlgrenska efter behandlingsprogrammet Integrerad psykiatri med Case management som en del av detta. Läs mer om detta på Kompetenscentrum för Schizofreni inom psykossektionen, Psykiatri Sahlgrenska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


I nordöstra Göteborg driver stadsdelarna Bergsjön, Kortedala, Gunnared och Lärjedalen tillsammans med Beroendekliniken, Primärvården Göteborg - Öster, Sociala resursförvaltningen och Psykiatri Östra inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ett samverkansprojekt kallat BAPPS. Detta projekt riktar sig mot personer med psykiskt funktionshinder/sjukdom och personer med psykiskt funktionshinder/sjukdom i kombination med missbruk.


Här kan du läsa om utvecklingen i projekt Röda Tråden där syftet med projektet är att öka effekten av, och kvaliteten på de insatser som socialtjänst och psykiatri ger till personer som har psykiska funktionshinder i kombination med missbruksproblematik och/eller är dömda till rättspsykiatrisk vård.


Inom Psykiatriteamet Bryggan i Väster, som är ett samverkansprojekt mellan stadsdelarna i västra Göteborg, Hemsjukvården i Väster samt Psykiatri Sahlgrenska, arbetar man för att ge den enskilde brukaren bättre möjligheter att klara sin vardag. Inom Bryggans ramar har man utvecklat ett uppföljningsrutin som inkluderar både det ekonomiska som det social/medicinska utfallet.         

Tillbaka till Psykiatriutveckling i Göteborg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m