Litteraturlista

  • Wikström, Ewa m fl 1998, Flerpartssamverkan i missbruksvården KFI rapport 45. KFi och BAS Göteborg
  • Lindqvist, Rafael, 2000, Att sätta gränser - organisationer och reformer i arbetsrehabilitering, Boréa, Umeå
  • Danermark, Berth och Kullberg, Christian, 2000, Samverkan - Välfärdsstatens nya arbetsform, Studentlitteratur, Lund
  • Leffler, Marianne och Mühlenbock, Ylva, 1998, Sjukvård i förändring - en studie av fusionen mellan Uddevalla sjukhus och NÄL, KFi-rapport 49, KFi, Göteborg
  • Axelsson, Runo och Bihari Axelsson, Susanna (Red.) 2007, Folkhälsa i samverkan - mellan professioner, organisationer och samhällssektorer, Studentlitteratur, Lund

Tillbaka till Om samverkan


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m