Hjälpmedel Personlig förskrivning

Denna sida innehåller information kring förskrivning av personliga hjälpmedel.

Personlig förskrivning av hjälpmedel i Västra Götaland regleras av styrdokumenten

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och
Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
, §7 och §10

 

Utöver ovan nämnda styrdokument finns överenskommelser om kompletterande lokala rutiner inom Göteborg och södra Bohuslän.

Samverkan inom hjälpmedelsområdet sker på regional och lokal nivå.

 

 

Överenskommelser

Samverkan inom hjälpmedelsområdet

Informationsöverföring för hjälpmedel vid medicinsk behandling

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m