Nyckeltal

Nyckeltal avseende patientflödesprocessen mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö kommun

Här presenteras en rad olika nyckeltal från ovan nämnda organisationer. Vissa nyckeltal kommer att uppdateras varje månad, andra kvartalsvis i samband med delårsbokslut och/eller årsbokslut.

Syftet med detta är att, genom olika kombinationer av nyckeltal, vara ett stöd vid dialog mellan parterna i den samverkande hälso- och sjukvården vad gäller att se patientflödesprocessen ur ett helhetsperspektiv.

Nyckeltal Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyckeltal Göteborgs kommun

Nyckeltal Partille, Mölndal, Härryda och Öckerö kommun


Om du önskar förtydligande om begrepp, nyckeltal, organisationsstruktur eller beräkningsgrund är du välkommen att kontakta:

Sten Landahl
 
professor och specialitetsansvarig för geriatrik
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Martin Nicander
 
systemförvaltare och ekonom
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Eva Lagerstedt
 
planeringsledare Stadskansliet Göteborg
Göteborgs kommun

Annica Hedström-Svensson
 
planeringsledare Stadskansliet Göteborg
Göteborgs kommun   

Goran Delic
 
projektledare LGS
Mobil: 0736-60 15 74


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB{|mv5tivliptH%vozmoqwv5{m{|mv5tivliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qv5vqkivlmzH%vozmoqwvuiz|qv5vqkivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5tiomz{|ml|H{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{mm%vi5tiomz{|ml|H{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBivvqki5pml{|zwu5{%vmv{{wvH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{mivvqki5pml{|zwu5{%vmv{{wvH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBowziv5lmtqkH%vozmoqwv5{mowziv5lmtqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m