Nyheter 2008


Anteckningar från LGS
årets sista möte, 2008-12-12.

Pressmeddelande SVPL
2008-11-10: IT-stöd i vårdplaneringen stärker patientens säkerhet 

På LGS 5 november
pratade Vårdenhetsöverläkare i "Nå Ut"–teamet, Cecilia Brain, väldigt engagerat
om ”bilden av psykiatrin”. Mer om detta kan du läsa i protokoll från mötet 081105.


Trendbrott
i lyckat projekt på Hisingen (HISAM) kring inskrivning/utskrivningsklara patienter redovisades på LGS 3 september.
Om projektet finns att läsa om i protokollet.


LGS beslöt på sista mötet innan sommaren att bordlägga frågan tidsplan för införandet av SVPL rutin och IT-tjänst
Läs mer i protokoll från LGS 2008-06-18

Ny hemsida
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården riktar sig till både hälso- och sjukvård och socialtjänst. De syftar bland annat till en gemensam grund för insatser på området, med högre grad av samsyn och samverkan. Vården ska bli tydligare, mer enhetlig och resurseffektiv.

Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Västra Götaland och Göteborg.

Riktlinjerna och adressen till hemsidan: http://www.riktlinjerivast.se/

LGS beslöt att arrangera ett möte i aug/sept med de olika politiska församlingarana och förvaltningscheferna hos huvudmännen kring utskrivningsklara patienter
Läs mer i protokoll från LGS 2008-05-07

 
LGS har på sitt möte 7 maj reviderat sitt dokument Samverkansprinciper och mål. Gå gärna in och läs!


LGS beslutar att förtydliga det uppdrag som Östsam redan har att gruppen har samverkansuppdraget i de nordöstra stadsdelarna
Läs mer i protokoll från LGS 2008-04-09

Hälso- och sjukvårdsansvaret tydliggörs i samband med korttidsvistelse
Nytt protokoll från Västsam - äldre.
(2008-03-27)

Självinstruerande hälsoprofil erbjuds alla hisingsbor på vårdcentral
Läs mer i Hisam - psykiatri senaste protokoll.
(2008-03-25)

Ansvarsfördelningen en nyckelfråga vid substitutionsbehandling
Nytt protokoll från Samverkansgruppen för missbruks- och beroendefrågor.
(2008-03-25)

Madeleine Andersson och Lars Ekström nya SU representanter i LGS
Kontaktuppgifter lämnas här.
(2008-03-20)

Västsam fördjupar samverkan kring informationsöverföring
Läs mer i senaste protokollet från Västsam-äldre.
(2008-03-10)

Förslag på riktlinjer för samverkan avseende personer med psykiska funktionshinder och komplexa behov
Nytt protokoll från Samverkansgruppen för missbruks- och beroendefrågor.
(2008-03-10)

Anmärkningsvärd ökning av debiterade vårddagar
på SU
Läs mer i LGS senaste protokoll.
(2008-03-04)

Lokal psykiatriplan för Centrum-Väster under framtagande
Mer om detta i senaste protokoll från Västsam-psykiatri.
(2008-03-02) 

Hälsofrämjande uppsökande verksamhet har startats på Hisingen
Läs mer i Hisam-äldre senaste protokoll.
(2008-02-29)

Lars Alfredsson ny processledare i LGS

Läs mer i LGS senaste protokoll.
(2008-02-04)

Ny ordförande för Västsam-psyk

Läs mer i senaste protokollet från Västsam-psykiatri.
(2008-02-03)

Se dagordningen inför LGS möte 080131

Läs här.
(2008-01-24)

Hisam-P söker samverkansformer med Delta

Läs mer i senaste protokollet från Hisam-psykiatri.
(2008-01-13)

Demensfolder framtagen till Hisingsbor

Läs mer i senaste protokoll från Hisam-äldre.
(2008-01-12)

Arkiv - Nyheter 2007


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m