Deltagare i Samverkansgruppen för förvärvade Hjärnskador/neurologiska funktionsnedsättningar

Ulla Tholander, ordförande
Verksamhetschef IFO/ Funktionshinder, SDF Högsbo
 

Birgitta Börjeson
Verksamhetschef Funktionshinder, SDF Linnestaden
 

Anneli Snis
Verksamhetschef Funktionshinder SDF Bergsjön
 

Karin Reinhardt
Verksamhetschef IFO/Funktionshinder SDF Tuve/Säve
 

Annika Sundqvist- Möller
Verksamhetschef Habiliteringen, Handikappförvaltningen, VGR
 

Elisabeth Nordquist-Brandt
Överläkare, SU/ Neurosjukvård, VGR
 

Åsa Lundgren-Nilsson
Arbetsterapeut, SU/ rehabiliteringsmedicin,
 

Ulla Carlshamre
Planeringsledare, Stadskansliet Göteborgs stad
 

Yvonne Andersson
Planeringsledare region Centrum, SDF Centrum
 

Ingela Kraft, Sekreterare
Planeringsledare region Väster, SDF Älvsborg
 

Karin Rignèr
Primärvårdschef, VGR
 

Ingegerd Svensson
Planeringsledare, Hälso- och sjukvårdskansliet Göteborg, VGR
 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB}tti5|pwtivlmzHpwo{jw5ow|mjwzo5{m}tti5|pwtivlmzHpwo{jw5ow|mjwzo5{muiqt|wBjqzoq||i5jwzrm{wvHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{mjqzoq||i5jwzrm{wvHtqvvm{|ilmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBivvmtq5{vq{Hjmzo{rwv5ow|mjwzo5{mivvmtq5{vq{Hjmzo{rwv5ow|mjwzo5{muiqt|wBsizqv5zmqvpizl|H|}%vm4{i%vm5ow|mjwzo5{msizqv5zmqvpizl|H|}%vm4{i%vm5ow|mjwzo5{muiqt|wBivvqsi5{}vly%vq{|4uwttmzH%vozmoqwv5{mivvqsi5{}vly%vq{|4uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5vwzly}q{|4jzivl|H%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5vwzly}q{|4jzivl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBI{i5t}vlozmv4vqt{{wvHvm}zw5o}5{mi{i5t}vlozmv4vqt{{wvHvm}zw5o}5{muiqt|wB}tti5kizt{piuzmH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{m}tti5kizt{piuzmH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBa%vwvvm5ivlmz{{wvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{m%y%vwvvm5ivlmz{{wvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wBQvomti5szin|Hit%v{jwzo5ow|mjwzo5{mqvomti5szin|Hit%v{jwzo5ow|mjwzo5{muiqt|wBSizqv5zqovmzH%vozmoqwv5{msizqv5zqovmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomomzl5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mqvomomzl5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmqowv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmqowv5{m