Deltagare Mösam

Helena Söderbäck

Områdeschef, Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

 

Lena Gustavsson
Vård- och omsorgsdirektör, Mölndals stad
 
 

 

Rolf Elgh
Chef för sektorn socialtjänst, Härryda kommun
 

 

Erika Hägg

Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille kommun

  

 

Ingela Johansson

Socialchef, Öckerö kommun

 

 

Monica Ericson-Sjöström

Chefläkare, Primärvård Södra Bohuslän

 

 

Anna Winters

Nämndsamordnare HSN 7, Hälso- och sjukvårdskansliet Göteborg

 

 

Goran Delic

Verksamhetschef psykiatri, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  

 

samt  sekreterare:

Anna Hyltner

Utvecklingsledare för SVPL, Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBpmtmvi5{wlmzjiksH%vozmoqwv5{mpmtmvi5{wlmzjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5o}{|i%v{{wvHuwtvlit5{mtmvi5o}{|i%v{{wvHuwtvlit5{muiqt|wBzwtn5mtopHpizz%yli5{mzwtn5mtopHpizz%yli5{muiqt|wBmzqsi5päooHxiz|qttm5{mmzqsi5päooHxiz|qttm5{muiqt|wBm%vi5jmzo{|zwuHwksmzw5{mqvomti5rwpiv{{wvHwksmzw5{muiqt|wBuwvqki5mzqk{wv4{rw{|zwuH%vozmoqwv5{muwvqki5mzqk{wv4{rw{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5%wqv|mz{H%vozmoqwv5{mivvi5%wqv|mz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBOwziv5lmtqkH%vozmoqwv5{mowziv5lmtqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5p%yt|vmzH%vozmoqwv5{mivvi5p%yt|vmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m