Deltagare i Ledningsgruppen för samverkan, LGS

Jan Eriksson
sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Lars Alfredsson, sekreterare

processledare LGS
 

Gunilla Gustavsson
primärvårdsdirektör, Primärvården Södra Bohuslän
 

Ann-Mari Wennberg

områdeschef Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Helena Söderbäck

områdeschef Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Inger Sahlin

gruppchef Välfärd, Stadskansliet Göteborg
 

Brittmari Ekfjorden

bitr. områdeschef Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Lena Gustavsson

vård- och omsorgsdirektör Mölndal
Mölndals stad, Partille och Öckerö kommun
 

Annika I Andersson

stadsdelschef SDF Norra Hisingen
 

Eva Arrdal
direktör affärsutveckling Sahlgrensk universitetssjukhuset
 

Marie-Louise Gefvert
primärvårdsdirektör, Primärvården Göteborg
 

Ralph Harlid

Hälso- och sjukvårdschef, Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg
 

Erika Hägg 
Förvaltningschef Vård- och omsorg Partille
representerar även Härryda coh Öckerö kommun
 

Maria Leijerstedt
Stadsdelschef SDF Södra skärgården/Tynnered/Älvsborg
 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBriv5w5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mriv5w5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vqtti5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{5o5pwtujmzoH%vozmoqwv5{mivv4uizqm5%wmvvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5{wlmzjiksH%vozmoqwv5{mpmtmvi5{wlmzjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvozql5tiz{{wvH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{mqvomz5{iptqvH{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wBjzq||uizq5msnrwzlmvH%vozmoqwv5{mjzq||uizq5msnrwzlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5o}{|i%v{{wvHuwtvlit5{mtmvi5o}{|i%v{{wvHuwtvlit5{muiqt|wBtiz{5u}zmoizlHo}vvizml5ow|mjwzo5{mivvqsi5q5ivlmz{{wvHsizzi5ow|mjwzo5{muiqt|wBm%vi5izzlitH%vozmoqwv5{mm%vi5izzlitH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm4tw}q{m5omn%vmz|H%vozmoqwv5{muizqm4tw}q{m5omn%vmz|H%vozmoqwv5{muiqt|wBzitxp5piztqlH%vozmoqwv5{mzitxp5piztqlH%vozmoqwv5{muiqt|wBmzqsi5piooHxiz|qttm5{mmzqsi5piooHxiz|qttm5{muiqt|wBuizqi5tmqrmz{|ml|Hnzwt}vli4pwo{jw5ow|mjwzo5{muizqi5tmqrmz{|ml|Hnzwt}vli4pwo{jw5ow|mjwzo5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m