Deltagare KOSAM

Beatrice Toll, ordförande
Sektionschef, Programområde Funktionshinder, Mölndals Stad
 

Ingegerd Winqvist, sekreterare
Processledare i Kosam
 

Goran Delic
Verksamhetschef SU/Psykiatri Mölndal
 

Barbro Rohdin
Verksamhetschef, Individ- och familjeomsorg, Härryda kommun
 

Elisabeth Sjöberg
Verksamhetschef, Handikappomsorg, Härryda kommun
 

Ann-Britt Davidsson
Avdelningschef
 

Margareta Antonsson
Avdelningschef
 

Agneta Arrhén
Avdelningschef
 

Britt Berggren
Verksamhetschef, Individ- och familjeomsorg, Öckerö kommun
 

Christine Edqvist
Primärvårdsläkare, Lindome VC
  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBjmi|zqkm5|wttHuwtvlit5{mjmi|zqkm5|wttHuwtvlit5{muiqt|wBqvomomzl5%wqvy%vq{|Huwtvlit5{mqvomomzl5%wqvy%vq{|Huwtvlit5{muiqt|wBowziv5lmtqkH%vozmoqwv5{mowziv5lmtqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBjizjzw5zwplqvHpizz%yli5{mjizjzw5zwplqvHpizz%yli5{muiqt|wBmtq{ijm|p5{rwjmzoHpizz%yli5{mmtq{ijm|p5{rwjmzoHpizz%yli5{muiqt|wBivv4jzq||5li%vql{{wvHxiz|qttm5{mivv4jzq||5li%vql{{wvHxiz|qttm5{muiqt|wBuizioizm|i5iv|wv{{wvHxiz|qttm5{muizoizm|i5iv|wv{{wvHxiz|qttm5{muiqt|wBiovm|i5izzpmvHuwtvlit5{miovm|i5izzpmvHuwtvlit5{muiqt|wBjzq||5jmzoozmvHwksmzw5{mjzq||5jmzoozmvHwksmzw5{muiqt|wBkpzq{|qvm5mly%vq{|H%vozmoqwv5{mkpzq{|qvm5mly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m