-Deltagare Hisam psykiatri

Deltagare Hisam psykiatri

Eva Osvald Gustafsson, ordförande
verksamhetschef Psykiatri, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Annika Lundin, sekreterare
verksamhetschef Kärra Vårdcentral, Primärvårdsområde Hisingen,
Primärvården Göteborg
 

Anita Forsberg Heitsch
verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Torslanda
 

Ann-Christine Baar
primärvårdsområdeschef Hisingen, Primärvården Göteborg
 

Eva Jerrewing
verksamhetschef Funktionshinder, SDF Backa
 

Karin Reinhardt
verksamhetschef IFO, SDF Tuve-Säve
 

Lena Säljö
verksamhetschef IFO/Funktionshinder, SDF Biskopsgården
 

Irene Göransson
verksamhetschef Funktionshinder, SDF Lundby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBm%vi5w{%vitl4o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi5w{%vitl4o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5t}vlqvH%vozmoqwv5{mivvqsi5t}vlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivq|i5nwz{jmzo5pmq|{kpH|wz{tivli5ow|mjwzo5{mivq|i5nwz{jmzo5pmq|{kpH|wz{tivli5ow|mjwzo5{muiqt|wBivv4kpzq{|qvm5jiizH%vozmoqwv5{mivv4kpzq{|qvm5jiizH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5rmzzm%wqvoHjiksi5ow|mjwzo5{mm%vi5rmzzm%wqvoHjiksi5ow|mjwzo5{muiqt|wBsizqv5zmqvpizl|H|}%vm4{i%vm5ow|mjwzo5{msizqv5zmqvpizl|H|}%vm4{i%vm5ow|mjwzo5{muiqt|wBtmvi5{itrwHjq{swx{oizlmv5ow|mjwzo5{mtmvi5{itrwHjq{swx{oizlmv5ow|mjwzo5{muiqt|wBQzmvm5Owziv{{wvHt}vlj%y5ow|mjwzo5{mqzmvm5owziv{{wvHt}vlj%y5ow|mjwzo5{muiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m