Grundläggande klausuler

 • Avtalsparter
 • Bakgrund/Värdegrund/Förutsättningar
 • Syfte med samverkan/ Avsiktsförklaring
 • Uppdraget/Mål och inriktning/Verksamhetens innehåll
 • Avtalstid/Giltighet
 • Verkställande parter och kontaktpersoner/Organisation
 • Personalansvar/Bemanning
 • Parternas Åtaganden/ Ansvar/Rollfördelning
 • Avtalshandlingar/Särskilda avtal
 • Uppsägningsvillkor
 • Skadestånd
 • Vite
 • Ändringar och tillägg
 • Tvist och tillämplig lag
 • Sekretess
 • Styrning och uppföljning
 • Finansiering/Resurser/Budget/Ersättning
 • Omförhandling
 • Samråd
 • Uppföljning/Nyckeltal/Rapportering
 • Insatser och resultat
 • Tillgänglighet och öppettider
 • Avgifter
 • Verksamhetschef och medicinsk ansvarig
 • Läkemedel
 • Medicinsk service
 • Tolkkostnader

Tillbaka till Råd och tips


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m