Nyckeltal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Samtliga uppgifter är hämtade ur verksamhetens IT-stöd

Antal utskrivningsklara patienter från SU med och utan betalningsansvar per månad - avser alla kommuner 

Detta nyckeltal visar den totala volymen utskrivningsklara patienter per månad och uppdateras per månad.


Antal utskrivningsklara patienter med och utan betalningsansvar per månad från SU - avser Göteborgs kommun

Uppgifterna visar den totala volymen utskrivningsklara patienter per månad från Göteborgs kommun och uppdateras per månad.


Antal utskrivningsklara patienter med betalningsansvar per månad från SU - avser Göteborgs kommun

Detta nyckeltal visar utskrivningsklara patienter som väntar på hemgång/särskilt boende och där kommunens betalningsansvar inträtt. Uppdateras per månad.


Antal utskrivningsklara patienter med och utan betalningsansvar per månad från SU - avser Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö kommun

Uppgifterna visar den totala volymen utskrivningsklara patienter per månad från ovan nämnda kommuner och uppdateras per månad.


Antal utskrivningsklara patienter med betalningsansvar per månad från SU - avser Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö kommun

Detta nyckeltal visar utskrivningsklara patienter som väntar på hemgång/särskilt boende och där kommunernas betalningsansvar  inträtt. Uppdateras per månad.


Antal disponibla vårdplatser per månad inom samtliga verksamhetsområden - Geriatrik på SU

Uppdateras per månad.


Antal disponibla vårdplatser per månad inom samtliga verksamhetsområden - Medicin på SU

Uppdateras per månad.


Antal utskrivningsklara patienter som går till särskilt boende per månad från SU

Detta nyckeltal avser alla kommuner och uppdateras per månad.


Tillbaka till Nyckeltal


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m