Nyckeltal
Göteborgs kommun

Antal personer i äldreboende, både permanent och korttid, per kvartal Göteborgs kommun

Uppgifterna avser personer både över och under 65 år och har hämtats från stadsdelarnas delårs- och årsbokslut och uppdateras i samband med att boksluten redovisas.


Antal personer i kö med beslut om permanent äldreboende per kvartal i Göteborgs kommun

Detta nyckeltal är uppdelat efter fyra grupperingar av väntetid och har hämtats från verksamhetens IT-stöd. Uppgifterna uppdateras kvartalsvis (ej juni-juli).


Antal personer över 65 år med hemtjänst per kvartal i Göteborgs kommun

Uppgifterna har hämtats från verksamhetens IT-stöd och uppdateras kvartalsvis (ej juni-juli).


Antal beviljade hemtjänsttimmar för personer över 65 år per kvartal i Göteborgs kommun

Uppgifterna har hämtats från verksamhetens IT-stöd och uppdateras kvartalsvis (ej juni-juli).


Omvårdnadsnivå avseende insatser från sjuksköterska och undersköterska inom hemsjukvården per kvartal i Göteborgs kommun

Läs här om definitionerna vad gäller omvårdnadsnivåerna. Uppgifterna har hämtats från kommunens kvalitets IT-system kallad "Balansen" och uppdateras per kvartal (ej juni-juli).


Nyckeltal Göteborgs kommun äldreomsorg 2006


Tillbaka till Nyckeltal


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{m