Uroterapin / besök 4

Om undersökningen tar lång tid kan det vara bra att ha något att äta eller dricka med sig.