Uroterapin / besök 1

När du kommer till oss sätter du dig i väntrummet en stund. Här finns det böcker, tidningar och leksaker. Här kan du också vara om det blir lite tid över mellan undersökningarna.