Uroterapin / Stor bild

Ordet ”uroterapi” är sammansatt av uro – något som har med urinvägarna att göra och terapi – som betyder behandling. Uroterapin är till för barn och ungdomar som läcker urin eller har svårt att kissa.