Operation 1 barn / vad gör 1

Till oss kommer man om det är något i kroppen som behöver lagas eller rättas till.