Operation 1 barn / op sal 3

Alla saker som behövs vid operationen dukas upp på ett bord med grön duk. Verktygen som används vid en operation kallas för instrument.