Operationssalen - Barnsjukhuset
Operation 1 barn / Operationssalen