Operation 1 barn / efter op 4

Klämman på fingret visar hur mycket syre det finns i blodet. Vi mäter det för att se hur bra man andas. Ser du den lilla lampan som lyser?