Operation 1 barn / efter op 3

Droppet som du fick vid operationen är kvar så länge du är på Uppvaket.