Operation 1 barn / sova 8

I förberedelserummen finns slangar och apparater som sitter på väggen. Allt finns i olika storlekar, eftersom både små och stora barn sövs här.