Operation 1 barn / sova 5

Vi har också hjälp av olika apparater när vi ska kontrollera hur du mår. Vi ser hur hjärtat slår och hur du andas.