Operation 1 barn / sova 2

Vi berättar hur en narkos går till, och om det är något du inte förstår förklarar vi för dig.