Operation 1 barn / erik 2

Yvonne tar emot honom och hans mamma när de kommer upp.